Sverige
Kvalitet

Produktkvalitet

Produktkvalitet

MER ÄN 80 ÅRS ERFARENHET ATT DRA NYTTA AV

Radiatorer utsätts för tryck. Men genom omfattande tester på alla våra produkter under själva tillverkningsprocessen ser vi till att de klarar trycket. När de har maskinsvetsats synas de noggrant innan de genomgår tryck- och läckagetester. Varje radiator provtrycks i vattenfyllda kar och utsätts då för trycknivåer som vida överskrider de relevanta europeiska och internationella kraven.

Vi är stolta över att ha tilldelats kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 och 14001. Alla våra produkter är dessutom CE-märkta. Men det här är också den typ av kvalitetssäkring som man kan förvänta sig av ett företag med över åtta decennium i fronten av branschen.

Verksamhetspolitik

  • Kundnöjdhet
  • Motiverad och serviceinriktad personal
  • Lönsamhet
  • Miljöinriktad verksamhet

Var och en som arbetar inom vårt företag ansvarar för kvaliteten på sitt arbete, och den högsta ledningen ansvarar för att de rätta resurserna finns för att förverkliga bästa möjliga arbete.

CE-märkning

Alla LVI radiatorer är CE-märkta.

Euronorm 442

EN 442 standarden består av 3 olika huvudområden:

  • Tekniska krav och specifikationer
  • Test- och mätmetoder
  • Utvärdering av överensstämmelse med krav
EN 442 standarden används som kriterium för internationellt typgodkännande. Typgodkännande och kontinuerlig produktutveckling försäkrar att kriterierna uppfylls. Alla LVI produkter uppfyller EN 442 kraven.