Sverige
Kvalitet

Miljö

Miljö

Snällare mot ditt hem och mot planeten

Direktverkande elvärme avger värme direkt till rummet och kopplas in direkt på elnätet. Installationen är tack vare detta mycket prisvärd. LVI ́s elradiatorer fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja har en elektronisk termostat som snabbt och effektivt skapar en ideal inomhuskomfort – en riktig mjukvärmare.

LVI arbetar aktivt mot miljöförstöring och har ett miljöperspektiv i såväl tillverkningsprocess som återvinning och återanvändning av avfall och produktionsrester. Vi värnar om miljön och är därför måna om att ta fram radiatorer som uppfyller de striktaste kraven i fråga om kvalitet, säkerhet och miljö. I enlighet med EU-direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dekret nr 2005-829 av den 20 juli 2005 är elektriska och elektroniska produkter från LVI för närvarande belagda med en miljöavgift (stickproppsmodeller). Miljöavgiften är inte inkluderad i prislistan över produkter från LVI.


FÖRDELAR MED ELVÄRME

Tar till vara fri värme

Om till exempel solen tittar in eller om din öppna spis börjar värma upp rummet, stängs termostaten av tills rumstemperaturen sjunker under den valda inställningen. LVIs oljefyllda elradiatorer kyls även snabbt ned när det kommer in mer folk i rummet eller när elapparater slås på. Ett genialt sätt att ta tillvara värme från sk. fria värmekällor. På motsvarande sätt värms de snabbt upp om utetemperaturen plötsligt sjunker. Naturligtvis kan du programmera din oljefyllda elradiator så att den anpassar temperaturen vissa tider på dygnet via en central styrenhet, vilket minskar din värmekostnad ytterligare.

Snabb reaktionsförmåga

Med dagens täta hus har värmebehovet per kvadratmeter minskat avsevärt. Den viktigaste faktorn för energibesparing är därmed en snabb reaktionsförmåga. LVIs oljefyllda elradiatorer med elektronisk termostat reagerar snabbt på temperaturförändringar och de har en liten termisk massa, vilket gör dem ideala för att ta tillvara fria värmekällor. Detta är nr 1 bland fördelar med elvärme.

Högre komfort

En oljefylld elradiator garanterar en konstant behaglig temperatur tack vare en unik kombination av konvektion och strålningsvärme. Du slipper irriterande drag, och det blir ingen “instängd” eller “torr” känsla.

Ändamålsenlig och effektiv kontroll av inomhusklimatet

LVIs oljefyllda elradiatorer reagerar snabbt på temperatursignalen från den elektroniska termostaten och fördelar värmen snabbt, tyst och jämnt. Inom några minuter har rumstemperaturen nått en konstant nivå överallt, från golv till tak.

Redo för förnyelsebara källor

Eftersom radiatorerna är elektriska kan de drivas med gröna energikällor, t.ex. solenergi, vind- och vattenkraft.

Återvinningsbara

LVI radiatorer är snälla mot miljön på många sätt. De är utformade så att komponenterna kan separeras vid slutet av enhetens livscykel och är tillverkade av återvinningsbara råmaterial.

Mjukvärme med vegetabilisk olja

LVIs oljefyllda elradiatorer är fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja och avger en mjuk och behaglig värme. De slösar ingen energi på överhettning och de förlorar ingen värme till marken. Den oljefyllda radiatorn håller en lägre yttemperatur, vilket minskar risken för brännskador och ingen torr luft eller något cirkulerande damm uppstår. De oljefyllda elradiatorerna avger heller ingen obehaglig lukt. Ett komfortabelt och energieffektivt val för slutkunden.