Sverige
Inspiration

Spara energi

Spara energi

Se hur du kan spara energi i din bostad...

Villa och radhus

I och med oljekrisen på 70-talet blev det vanligt att installera elvärme i småhus och bostäder. Den första generationen av elradiatorer hade en bi-metalltermostat som styrde värmen mycket oregelbundet med en hysteres på upp till 6 grader. Idag finns nya generationens oljefyllda elradiatorer på marknaden. Enligt de undersökningar som LVI gjort tillsammans med utomstående partner kan du spara upp till 20% på energikostnaden genom att byta från gamla elelement till nya moderna elradiatorer med elektronisk termostat. Nogrannheten på en LVI Yali Digital oljefylld elradiator med elektronisk termostat är bättre än +/-0,15 grader. I dagens byggnader med god isolering kan du gott och väl använda elvärme. Detta beror på att energibehovet per kvadratmeter har minskat drastiskt under de senaste decennierna. Direktverkande elvärme avger värme direkt till rummet och kopplas in direkt på elnätet. Installationen är tack vare detta mycket prisvärd. Elradiatorer förlorar heller ingen värme till marken (nedåt), vilket alltid till exempel golvvärme gör.

De oljefyllda radiatorerna kan ställas in på en lägre yttemperatur, vilket gör så att luften inte blir torr och man slipper även att damm cirkulerar. De oljefyllda elradiatorerna avger ingen obehaglig lukt. Genom att sänka temperaturen några grader under natten kan du spara en hel del energi. Generellt sett kan man säga att för varje grad du sänker inomhustemperaturen under 21 grader sparar du 5 procent på din elkostnad. Moderna radiatorer med elektronisk styrning är just sådana radiatorer som kan ställas in för automatisk nattsänkning.

Passivhus

Det är inte ovanligt att energisnåla hus har problem med kallras och golvdrag. Men rätt använd energi ger både låg energiförbrukning och och god komfort. Nya rön visar att installation av små elradiatorer kan ge god komfort i passivhus – utan att energiförbrukningen ökar.

Luftvärme från värmepatronerna i konventionella passivhus räcker inte till för att motverka kallraset från den nedåtriktade luftström, som bildas trots att fönstren är av treglastyp. Men konvektion från vägghängda oljefyllda elradiatorer ger med sin uppström av värme en extra poäng när det gäller den fördelningen av värmen i ett rum.

Inverkan av oljefyllda elradiatorer med låg effekt på 200-300 W fungerar som en bra komplementvärmare i passivhus. Mindre värmekällor i form av radiatorer ger en jämnare fördelad temperatur både genom strålning och genom konvektion. Radiatorvärmen via konvektion ger en uppåtgående värmeström, som förmedlar värme snabbt ut till alla rumsytor.

Passivhus är i realiteten hus som är luftvärmda via värmeptaroner, varför dessa rent byggfysikaliskt inte alltid fungerar som det är tänkt. När elradiatorerna slås på förbättras golvtemperaturen samt att inneboende uppskattar att kunna ändra på temperaturen i olika rum, vilket inte är möjligt med luftvärme.

Fritidshus

De flesta fritidshus värms upp med direktverkande el. Äldre element som växelvis är mycket heta eller kalla har med största sannolikhet en bimetalltermostat. Vill du ha en jämnare temperatur och möjlighet att spara upp till 20 % på energikostnaden, så byts dessa elelement med fördel ut till nya moderna oljefyllda elradiatorer.

Fjärrstyr elementen med ett styrsystem

Med det nya styrsystemet Touch E3 från LVI styr man enkelt Yali-radiatorerna Digital, Parada och Ramo. Touch E3 hjälper till att sänka värmekostnaderna genom enkel styrning av värmen i fritidshuset. Det innebär att du kan hålla en lägre inomhustemperatur när du är borta, men samtidigt ha perfekt värmekomfort när du återvänder. Ytterligare en finess är att du via styrsystemet Touch E3 kan se din energiförbrukning för varje rum eller zon. Med appen CleverTouch kan du höja och sänka inomhustemperaturen direkt i din smartphone.

Uppvärmningen står för ca 80 till 90 % av husets energiförbrukning. Det finns flera sätt att att sänka värmekostnaderna i fritidshuset. Det enklaste sättet att minska kostnaderna är att tilläggsisolera och täta dörrar och fönster.

För att hålla fukt och frostkador borta under vintern rekommenderas att radiatorerna håller en värmenivå på cirka 10 grader. De flesta av LVIs elradiatorer har en särskild frostvaktsinställning. Med hjälp av den hålls temperaturen på ca 7 grader. Varje grad värme motsvarar ungefär 1 000 kWh per grad. En luftvärmepump kan också vara ett bra komplement under vintern.