Sverige
Rätt värme på rätt plats

Badrum

Badrum

 

Badrummet är den plats där vi upplever det kalla tydligast. När du väljer värmelösning på toaletten eller i badrummet, kom ihåg att lufttemperaturen bör vara högre än i andra rum och bör nå ca 24 ° C.

Fukt är inte bra för radiatorer. Endast speciella modeller avsedda för rummet ska användas i fuktiga utrymmen. Badrumsradiatorer är resistenta mot fukt i luften, men de bör inte utsättas för direkt kontakt med vatten, såsom vatten från ett bad eller en dusch. Detta bör beaktas när man planerar värmelösningen i badrummet.

I badrum måste man ta hänsyn till de s.k. IP-zonerna. Belysning och elektriska apparater märks med en kapslingsklass, s.k. IP-klass, för att ange graden av skydd mot vatten och damm. Våtutrymmen delas in i fyra zoner där varje zon har en lägsta IP-klass som får lov att användas.

Ofta vill man placera handdukstorken nära tillhands efter dusch och bad. På en handdukstork, som är fast monterad och permanent ansluten, får ramen sticka in i zon 1, men då måste den placeras så att strömbrytaren är placerad i zon 2 eller 3. Om stickpropp används måste hela handdukstorken placeras i minst zon 2. Strömbrytaren bör placeras bortvänd från badkar eller dusch. Minsta rekommenderade mått till omgivande begränsade ytor till sidan och uppåt är ca 100 mm. 

Modellen och storleken på badrumsradiatorn bör väljas beroende på värmeegenskaperna i rummet. En badrumsradiator tar kanske inte så mycket plats på väggen, men på samma gång måste den vara tillräckligt effektiv för att säkerställa lämplig termisk komfort i badrummet.

Badrumsradiatorn kan kompletteras med funktionella tillbehör. De mest användbara inslag är handtag och hängare som möjliggör torkning av handdukar.

En elektrisk badrumsradiator eller handdukstork är också mycket användbar; den möjliggör användning av radiatorn utanför uppvärmningssäsongen. Tack vare den kan du värma ditt badrum och snabbt torra fuktiga handdukar året runt.

Det mest bekväma värmesystemet för ett badrum består av ett badrumsradiator plus golvvärme. En snygg och funktionell radiator är snabb att ge värme och torra handdukar, medan golvvärme ger en behaglig känsla av värme och hjälper till att hålla en stabil, behaglig temperatur även i större rum. Det hjälper oss att förhindra kalla fötter, våta golv och fuktiga golvmattor.